PATLAMADAN KORUMA DÖKÜMANI

20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu kapsamında 30 Nisan 2013 tarihinde 28633 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik gereği işyerlerinde Patlamadan Korunma Dökümanı hazırlanması gerekmektedir.

TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişlerince yapılan denetimler sonucu Patlamadan Korunma Dökümanı’nın olmaması eksiklik olarak tespit edilmekte, tutanaklara geçirilmekte ve faaliyet durdurma yoluna gidilmektedir. Tutanaklara geçirilen eksiklikler cezai yaptırım olarak işverenlere dönmektedir.

PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI

Ulusal mevzuata ve uluslararası standartlara göre işverenlerden hazırlanması istenen “Patlamadan Korunma Dökümanı”;

 • ·         Patlama risklerinin belirlenmesi ve değerlendirmesini,
 • ·         Patlamaya karşı alınan / alınacak önlemleri,
 • ·         Patlama bölgelerini,
 • ·         Patlama risklerine karşı kullanılacak uyarı donanımını, korunma sistemlerini,
 • ·         Doküman tamamlandıktan sonra teknik ekibe eğitim verilmesini,
 • ·         Sorumluluk ve yetki paylaşımını içermektedir.

 

Dökümanlarımızı TS EN 60079:10:1/2021, TS EN 60079:10:2/2015, TSE Standartları, API ve NFPA standartlarına ve yasal mevzuatımıza uygun olarak hazırlamaktayız.

TESLİM SÜRESİ:

Doküman teslim süresi maksimum 1 aydır.

TESLİM YERİ:

Doküman hazırlanmış olan işletmeye teslim edilecektir. Teslim gününde işletme yetkililerine ve patlayıcı ortam oluşabilecek alanda çalışan personellere eğitim yapılacaktır.

İŞLETMEDEN TALEP EDİLEN BELGE VE BİLGİLER:

 • ·         Dökümanın hazırlanacağı işletmenin Autocad projesi,
 • ·         Yangın algılama ve söndürme sistemleri bilgileri,
 • ·         Dökümanın hazırlanacağı işletmenin metan, doğalgaz, LNG, LPG gibi hatlarının P&ID diyagramları,
 • ·         İşletmede yapılmış olan ortam ölçüm sonuçları,
 • ·         Exproof malzeme listesi ve yerleri, exproof malzeme sertifikaları,
 • ·         Kimyasal Güvenlik Bilgi Formları (SDS)
 • ·         İşletme organizasyon şeması,
 • ·         Proses akış şemaları.

 

DOKÜMAN HAZIRLAMA AŞAMALARI:

 • 1.       İşletmede doküman hazırlama aşaması belgelerin incelenmesi ile başlayacaktır. Saha gözleminden önce yukarıdaki belgelerin işletme tarafından hazırlanması gerekmektedir.
 • 2.       Patlamadan korunma dökümanı açılış toplantısı yapılacaktır. Risk analizi komisyon üyelerinin katılımı sağlanmalıdır.
 • 3.       Yetkili ve işletme hakkında bilgi sahibi bir personel ile saha gözlemi yapılacaktır.
 • 4.       Dökümanın hazırlanması
 • 5.       Doküman teslimi
 • 6.       Doküman bilgilendirme toplantısı ve tehlikeli alanlarda çalışan personellere eğitim verilmesi.

 

Detaylı bilgi için iletişime geçiniz.