TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI

Ülkemizin ADR Anlaşmasını imzalamasıyla birlikte ADR mevzuatında de yer alan 3526 adet tehlikeli maddeden herhangi birinin, gönderilmesi, paketlenmesi, taşınması, doldurulması, boşaltılması gibi işlerde faaliyet gösteren firmalar için 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) istihdam etme veya tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti alma zorunluluğu getirilmiştir.

TMGD bulundurma zorunluluğu aşağıdaki işletmeleri kapsamaktadır:

Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmelerini,

Miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeleri,

kapsamaktadır.

Bu Kapsamda Sunduğumuz Hizmetlerimiz
· Firmanızca tedarik edilen veya üretilen tüm ürünlerin ADR açısından değerlendirmesi
· Firmanın operasyonel denetimi
· Üretim, depolama ve taşıma aşamaları için mevzuat ve güvenlik açısından sistem tasarımı
· Üretilen maddelerin mevzuata uygun olarak paketlenmesi ve etiketlenmesinin sağlanması
· Sevkiyat için gerekli olan evrakların ve teçhizatın belirlenmesi
· Ürünlerin taşınması için uygun araç ve ekipman seçimi
· Tehlikeli Madde ile çalışan personelin eğitimleri
· Olası risklerin değerlendirmeleri ve güvenlik raporu hazırlanması
· İdareye verilmesi gereken Yıllık raporların hazırlanması
· Yenilenen ADR hükümlerine göre sistem güncellemesi
· Saha güvenliği hizmeti

 

İşletmenizin TMGD bulundurma zorunluluğu konusunda detaylı bilgilendirme için bizimle iletişime geçebilirsiniz.