ACİL DURUM EKİPLERİ VE KRİZ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

ACİL DURUM EKİPLERİ VE KRİZ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Yasal Dayanağı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 18.06.2013 tarih ve 28681 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmeliğin, Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi başlıklı 15. Maddesinde yer almaktadır.

Eğitimin Hedefleri: İş yerlerinde Acil Durumlar hakkında yönetmelik kapsamında; Kurum ve Kuruluşlarda görev yapan Acil Durum Müdahale Ekiplerinde görevli Arama, Kurtarma, Tahliye ve Yangınla mücadele ekiplerinin bilgi ve becerilerini geliştirmek, Acil durum eylem planında görevli arama, kurtarma, tahliye, haberleşme, ilk yardım ve yangınla mücadele ekipleri ile acil durumda müdahalede bulunacak personelin; yangın ve acil durumların yapısını, ilerleyişini ve yaratan faktörleri; tesislerine ve sektörlerine göre özel yangın ve acil durum risklerini öğrenmelerini sağlamak, yangın veya herhangi bir acil durum anında uygulanacak arama, kurtarma, tahliye ve mücadele yöntemlerini öğretmek.

Yangın, deprem, sel, uzun süreli elektrik kesintisi, sabotaj, doğal afet, büyük endüstriyel kaza veya benzeri acil durumlarda şirket değerlerini korumayı başarmak. Oluşabilecek zararın minimize edilmesi ve şirket fonksiyonlarının en kısa zamanda nasıl ayağa kaldırılacağını öğretmek eğitim ana amacıdır.

Eğitime Katılacaklar: İşletmenin yönetim kademesi, işletmenin acil durum yöneticisi ve koordinatörleri, acil durum ekiplerinde görevli personel, acil durum eylem planında görevli diğer personeller.

Verilecek Sertifika: Katılımcılara Acil Durum Ekipleri ve Kriz Yönetimi Eğitim katılım sertifikası verilir.

Süre: 1 Gün /  8 Saat (3 Saat Uygulama)