ACİL DURUM TAHLİYE PLANLARININ HAZIRLANMASI

ACİL DURUM TAHLİYE PLANLARININ HAZIRLANMASI

Acil Durum Tahliye Planları ve Krokileri Dayanağı;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 18.06.2013 tarih ve 28681 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve 01.10.2021 tarihinde bazı maddelerinin güncellendiği İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik MADDE 12’de yer alan (f) bendi gereği;

  1. f) Aşağıdaki unsurları içeren işyerini veya işyerinin bölümlerini gösteren (Değişik ibare:RG-1/10/2021-31615) tahliye planı:

1) Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dâhil olmak üzere acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerler.

2) İlkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler.

3) Kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı (Değişik ibare:RG-1/10/2021-31615) kroki.

4) Görevlendirilen çalışanların ve varsa yedeklerinin adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletişim bilgileri.

5) (Değişik:RG-1/10/2021-31615) Acil durumlarla ilgili ulusal ve yerel kurum ve kuruluşların acil durum irtibat numaraları.

6) (Ek:RG-1/10/2021-31615) İşyerlerinde kimyasal yayılım, parlama veya patlama tehlikesi ve benzeri özel riskleri barındıran bölümler.

7) (Ek:RG-1/10/2021-31615) Elektrik ve gaz akışının kesim noktaları, vanaları.

Tahliye planlarının hazırlanması işletmeler için zorunlu hale getirilmiştir.

Firmanıza ait Tahliye Planlarını 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na uygun olarak ve kullanılan piktogramlar ISO23601 – Tahliye Planları, ISO7010 – Uyarı Levhaları, ISO16069 – Acil Durum Yönlendirme standartlarına uygun olarak hazırlamaktayız.