İş Güvenliği Uzmanlığı

İş sağlığı ve güvenliği çalışma alanında yapılan yetkinlik sınavında başarılı olan ve Bakanlık tarafından sertifikalandırılan uzmanlık alanı iş güvenliği uzmanlığıdır.  Mühendislik lisans bölümlerinden mezun olan kişiler, fizik ve kimya bölümlerinden mezun olan kişiler, teknik öğretmenlik alanından mezun olan kişiler Bakanlık tarafından yetki verilen eğitim kurumlarında ilgili eğitimi alıp, yine bakanlık tarafından yapılan sınavda başarılı olarak İş Güvenliği Uzmanı olabilirler.

Yasal çerçevesi 6331 sayılı kanun ile belirlenen iş güvenliği uzmanlığı “iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere bakanlık tarafından yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik eleman” şeklinde ifade edilmektedir.

İşin doğası gereği taşıdığı tüm riskleri belirlemek, insan faktörünü göz ardı etmeden gerekli tüm önlemleri almak ve alınması için rehberlik etmek iş güvenliği uzmanlığının temel çalışma alanıdır. Son yıllarda bir bilim dalı olarak da kabul edilen iş güvenliği başlığı altında birçok araştırma yöntemleri ile birlikte bilimsel-deneysel çalışma alanları da bulunmaktadır.