GÜVENLİK BİLGİ FORMU (SDS/GBF/MSDS) HAZIRLANMASI

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (SDS/GBF/MSDS) HAZIRLANMASI

Güvenlik Bilgi Formlarının (SDS/GBF) hazırlanmasındaki temel amaç, kimyasal madde ve karışımların piyasaya arz edildikten sonra insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri her türlü olumsuz etkilere karşı etkin, güvenli kontrolünü ve gözetimini sağlamaktır.

Güvenlik Bilgi Formları, kimyasal ürünlerin insan ve çevre üzerinde oluşturacağı olumsuz etkileri düşünüldüğünde, hazırlanması ve gerekli yerlerde bu formların birer kopyalarının bulundurulması büyük bir öneme sahiptir.

Malzeme Güvenlik Bilgi Formları, işyerlerinde kimyasalların kullanımının oluşturacağı risklere karşı bilgilendirme, değerlendirme ve kontrolü hakkında çalışanlara bilgi sunmaktadır.

Formların doğru ve tam bilgiler ile oluşturulması, ürünü kullananların, taşıyanların ve elleçleyenlerin ulaşımına açık bir yerde olması, oluşacak her türlü risk ortamında çözüme dair bilgilere kolayca bir şekilde ulaşılmasını sağlamaktadır. Ayrıca, İş sağlığı ve Güvenliğine dair risklerini kontrol altına alınması adına da Malzeme Güvenlik Bilgi formlarının, kimyasalların kullanıldığı iş ortamlarında hazır bulundurulması gerekmektedir.

Türkiye ‘de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 13 Aralık 2014 Tarihli ve 29204 Sayılı ‘’Zararlı Maddeler ve Karışımları Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik’’ kapsamında tehlikeli olarak sınıflandırılmış ve piyasaya arz edilen maddeler ve müstahzarların SDS/GBF ’lerinin hazırlanması ve dağıtılması gerekmektedir.

Kullanıcıları doğru ve yeterli bir şekilde bilgilendirmek amacıyla hazırlanan bu formların işyerlerinde Türkçe bulundurulması yasal bir zorunluluktur.